KWALITEIT

De wensen en eisen die onze klanten stellen worden terecht steeds hoger. De transporten en werkzaamheden die wij verrichten kunnen veel invloed hebben op de voedselveiligheid en kwaliteit van bijvoorbeeld levensmiddelen die wij vervoeren. Deze verantwoordelijkheid willen wij dan ook graag op ons nemen en de integrale kwaliteitszorg is dan ook een onderdeel van ons primaire proces. Onze bedrijfsprocessen zijn dan ook gecertificeerd volgens de ISO 9001 en IFS normering.

Kwaliteit

Bij ons speelt de kwaliteit van geleverde diensten aan de klant een belangrijke rol. Hier wordt binnen de organisatie voortdurend aandacht aan besteed. Om ons bewustzijn van kwaliteit in transport, brandstofhandel en opslag nog beter naar onze klanten uit te dragen zien wij de ISO 9001 certificering als een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Sinds 1995 zijn wij dan ook al ISO gecertificeerd.

Voedselveiligheid

Sinds jaar en dag zijn wij al een bekend gezicht binnen de logistiek voor voedingsmiddelen branche. Van producent naar groothandel en van distributiecentrum naar winkel. Voedselveiligheid is voor ons daarom een ontzettend belangrijk onderdeel binnen onze werkzaamheden. Om de risico’s binnen de voedselveiligheid zoveel als mogelijk te beperken en te beheren zijn wij sinds 2021 IFS Logistics gercertificeerd.

Duurzaamheid

Klimaatverandering dwingt bedrijven om op een andere manier te opereren”. Wij willen een van de koplopers zijn in de duurzame logistiek. Wij willen niet gedwongen door wet- en regelgeving om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te beperken.

Wij zijn ons bewust van het feit dat we het moeten doen met de Aarde zoals die is. En om van deze Aarde te blijven profiteren voelen wij ons verplicht om hier verantwoord mee om te gaan. Wij willen een actief beleid voeren om CO2 uitstoot te beperken.