KWALITEIT

Bij ons speelt de kwaliteit van geleverde diensten aan de klant een belangrijke rol. Hier wordt binnen de organisatie voortdurend aandacht aan besteed. Om ons bewustzijn van kwaliteit in transport, brandstofhandel en opslag nog beter naar onze klanten uit te dragen zien wij de ISO 9001 certificering als een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Sinds december 1995 zijn wij dan ook al ISO gecertificeerd.

Het kwaliteitsstreven van A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Te allen tijde voldoen aan de eisen en de vanzelfsprekende verwachtingen van de klant.

Een pro-active opstelling van alle medewerkers, opdat kan worden ingespeeld op wensen van klanten evenals toekomstige ontwikkelingen. Voortdurende verbetering van de prestaties, mede op basis van analyses van interne audits, afwijkingen en klachten en klant tevredenheidsonderzoeken.

Flexibiliteit binnen vastgestelde werkwijzen. Goed geoutilleerde kantoren, automatisering, voertuigen en uitrusting. Goed opgeleide en ervaren medewerkers. Aan dit kwaliteitsstreven wordt vorm gegeven door een actieve houding van de leiding, een gedocumenteerd en volledig ingevoerd kwaliteitssysteem, de verplichting voor medewerkers om de regels na te leven met de vrijheid voor alle klanten en medewerkers om verbeter ideeën aan te dragen. Hierbij worden de eisen van kwaliteitsnormen, zoals de NEN-EN-ISO 9001:2008, gezien als een wezenlijk hulpmiddel om het beleid te realiseren en wordt deze norm onverkort ingevoerd in de bedrijfsvoering.

De kwaliteitsnorm wordt onderhouden door de kwaliteitsmanager. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.